objednat Darčekový poukaz Dostanete ihneď emailom
prehliadnuť Ponuku kurzov Vinárskeho inštitútu

Západná, Východná a Južná Európa, Nový svet

Pod vedením špičkového someliéra sa podrobne zoznámite s vínami a vinárstvami nielen v populárnych lokalitách Európy, Južnej Ameriky, Južnej Afriky, USA alebo Austrálie a Oceánie, ale bližšie sa zameriate aj na neveľmi známe oblasti produkcie vína na uvedených kontinentoch. Obsah kurzu tak napríklad reflektuje odrody, oblasti a produkciu vína vo Veľkej Británii, Holandsku, Egypte, Maroku, na Blízkom Východe, vo Vietname, Číne, Kanade, Venezuele či Kolumbii. Degustácia na praktickej lekcii zahŕňa spolu 26 druhov vína z viac či menej známych oblastí.

Obsah kurzu

Praktická časť – jednodenný intenzívny seminár pod vedením lektora z radov špičkových someliérov.

Lektor s vami preberie všetky regióny a výklad doplní svojimi praktickými skúsenosťami.  Počas kurzu ochutnáte 26  vzoriek exkluzívnych vín.

Teoretická časť – poštou dostanete vytlačené skriptá v rozsahu 107 strán, vrátane množstva máp všetkých vinárskych oblastí v daných regiónoch a ďalšie obrazové prílohy. Skriptá si naštudujete vopred v pohode doma. Zostávajú vám naďalej k dispozícii a môžete sa k učivu vracať aj v budúcnosti. 

Obsah skrípt je rozdelený pre každú krajinu na tieto základné kapitoly:

 

1. História viniča hroznorodého – Západná, Východná, Južná Európa, Nový svet

2. Apelačné systémy, označovanie vína, geografia – Západná, Východná, Južná Európa, Nový svet

3. Typické odrody – Západná, Východná, Južná Európa, Nový svet

 

Tým, že budete už teoreticky pripravení, si budete vedomosti prehlbovať a lepšie si všetko zapamätáte.

 

Ako prebieha kurz

Kurz je jednodenný intenzívny seminár (praktická lekcia) pod vedením nášho lektora z radov špičkových someliérov.

Na seminár sa teoreticky pripravíte v pokoji doma. Prečítate si študijné materiály, ktoré vám pošleme poštou. Učivo si precvičíte pomocou testov v študijnom prostredí. Prístup k študijnému prostrediu získate po zaplatení.

Na kurz takto prichádzate už teoreticky pripravení a môžete sa úplne venovať výkladu lektora, praktickým zručnostiam a degustácii. Je to forma štúdia, ktorá sa osvedčila. K skriptám aj testom máte kedykoľvek v budúcnosti prístup na osvieženie učiva.

Kurz je ukončený záverečnou skúškou vo forme písomného testu.

Po úspešnom zložení skúšky získate Osvedčenie o absolvovaní podpísané lektorom kurzu, prezidentom Asociácie someliérov SR a riaditeľom Vinárskeho Inštitútu. Ak skúšku neurobíte, môžete si prísť zadarmo napísať test znova na ktorýkoľvek ďalší kurz.

Skúška nie je povinná, môžete kurz absolvovať aj bez nej.

Súčasťou kurzu je dvojchodový obed..

Čo Vám kurz prinesie

Milovníci vína z radov laickej verejnosti získajú základný prehľad o histórii, geografii, hodnotení vína, apelačných systémoch a typických odrodách jednotlivých krajín.

 

Personál gastronomických zariadení a vínoték si prehĺbi svoje znalosti potrebné pri bežnej prevádzke reštaurácie a vínotéky ponúkajúce zahraničné vína z uvedených oblastí, a taktiež získa všetky dôležité informácie o súčasnej situácii (kvalita aktuálnych ročníkov, zmeny apelačného systému a pod.).

 

Obe skupiny takto získajú komplexné poznatky o histórii pestovania viniča hroznorodého či súčasnej produkcii v celosvetovom meradle, a predovšetkým veľmi hodnotné informácie o neveľmi známych oblastiach pestovania viniča hroznorodého a výrobe vína (napr. Veľká Británia, Kanada, Vietnam a i.).


Pre tých, ktorí chcú absolvovať celý Študijný program SOMELIÉR, je to štvrtý stupeň za cieľom.


Obom skupinám absolventov prinesie kurz pod vedením špičkového someliéra a s ochutnávkou exkluzívneho vína istotne neobyčajný zážitok.

Termíny

Termíny a miesta konania najbližších kurzov:

Kurzy prebiehajú po celý rok v Bratislave, Košiciach a na ďalších miestach SR. Aktuálne termíny a miesta sa vypisujú tri mesiace vopred.  Ak sa odhlásite z už objednaného kurzu a vypísaný termín Vám nevyhovuje, počkajte na vypísanie ďalších termínov.

8. 10. 2024 9:00 - 17:00

Počet miest: 20
Termín: 8. 10. 2024 9:00 - 17:00
Místo: Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, Bratislava

Ako sa prihlásiť

Krok č. 1  Vyberte si termín a miesto kurzu.

Krok č. 2 Objednajte si kurz.

Krok č. 3 Po zaplatení Vám zašleme prihlasovacie údaje pre váš študijné účet, skriptá Vám zasielame poštou.

Krok č. 4 Pomocou prihlasovacích údajov vstúpite do svojho študijného účtu a môžete sa v kľude začať pripravovať na kurz pomocou autotestov k skriptom.

Ak vám termín prestane vyhovovať, môžete ho na svojom študijnom účte zmeniť – bezplatne 14 dní pred kurzom.

Ak máte darčekovú poukážku, kontaktujete manažéra vzdelávania (všetko je uvedené na darčekovej poukážke) a ten vám zašle prihlasovacie údaje na váš študijný účet a prihlási vás na vami požadovaný termín.

Praktické rady

Kurzy Vinárskeho Inštitútu absolvovalo viac ako 3600 absolventov, a preto si vám dovoľujeme predostrieť zopár odpovedí na časté otázky našich študentov.

Prečo sa mám pripravovať vopred?

Oplatí sa venovať určitý čas prečítaniu skrípt a vyskúšať si znalosti pomocou testov (sú iba pre vás, výsledky sa nikde neukladajú). Na samotný kurz s lektorom prichádzate teoreticky pripravení a môžete sa naplno venovať praktickým zručnostiam a výkladu plnému poznatkov z praxe. Znalosti vám zostávajú ukotvené v pamäti na dlhý čas. Táto forma štúdia je vyskúšaná a osvedčila sa.

Čo ak sa vopred nepripravím, nestíham?

Aj tento variant si niektorí študenti vyberajú. Absolvujú praktickú časť kurzu s lektorom, neskladajú záverečnú skúšku. Potom si preštudujú skriptá a overia si znalosti pomocou testov a bezplatne absolvujú záverečnú skúšku na niektorom z ďalších kurzov.

Nechcem robiť záverečnú skúšku, môžem kurz absolvovať?

Záverečná skúška nie je povinná. Môžete kurz absolvovať aj bez nej. Načerpané znalosti vám nikto nevezme a samotný kurz pod vedením someliérskych špičiek je zážitok. Skriptá vám zostávajú k dispozícii, ako aj prístup na študijný účet. Nezískate ale Osvedčenie o absolvovaní.

Prihlásil/a som sa na kurz, ale termín mi už nevyhovuje

Na vašom študijnom účte sa prehlásite na iný termín (14 dní vopred bezplatne, v prípade choroby alebo neočakávanej udalosti vyhovieme bezplatnému prihláseniu aj kratší čas pred kurzom).

Základná cena kurzu je

230.58 bez DPH

(279.00 s DPH)

Ak ste si už zakúpili aspoň jeden kurz, objednajte si tento kurz za balíčkovu cenu cez Váš študijný účet. Balíčková cena kurzu je:

207.44 bez DPH

(251.00 s DPH)

 

Akcia platí do 31. 7. 2024 na všetky kurzy a darčekové poukážky.