objednat Darčekový poukaz Dostanete ihneď emailom
prehliadnuť Ponuku kurzov Vinárskeho inštitútu

Vinič hroznorodý a víno

Druhý stupeň Študijného programu SOMELIÉR. Kurz odporúčame ako nadväzujúci kurz po kurze „Základy  someliérstva, vína a vinárstva SR“. Kurz sa venuje problematike pestovania viniča hroznorodého a výroby vína. Súčasťou kurzu je návšteva vinárstva a vinice s praktickými ukážkami. V rámci kurzu ochutnáte najtypickejšie svetové odrody.

Obsah kurzu

Praktická časť – intenzívny seminár (8 hodín) pod vedením lektora z radov špičkových someliérov.

Lektor s vami podrobne preberie všetky lekcie s praktickými radami.

Podrobne vás oboznámi s najpestovanejšími odrodami na svete vrátane degustácie spolu ôsmich jedinečných zahraničných vín. Pomocou praktického precvičenia získate informácie o najčastejších nedostatkoch a chorobách vína. Súčasť tvorí aj exkurzia do vinárstva a na vinicu, kde sa budete venovať výrobe vína a pestovaniu viniča hroznorodého.

Teoretická časť – on-line skriptá a testy na samostatné precvičovanie si naštudujete vopred v pohodlí doma, skriptá vám zostanú k dispozícii

  1. lekcia –  História viniča hroznorodého
  2. lekcia –  Pestovanie viniča hroznorodého – terroir, geológia, vinič hroznorodý   botanicky,vegetatívny cyklus viniča hroznorodého (praktická prezentácia na vinici)
  3. lekcia -   Odrody viniča hroznorodého – najvýznamnejšie muštové odrody viniča hroznorodého – biele a modré
  4. lekcia -  Výroba vína – od zberu až po fľaškovanie (praktická prezentácia vo vinárstve)
  5. lekcia -  Nedostatky, chyby, choroby vína

Tým, že už budete teoreticky pripravení, si budete vedomosti prehlbovať a lepšie si všetko zapamätáte.

Ako prebieha kurz

Kurz je jednodenný intenzívny seminár (praktická lekcia) pod vedením nášho lektora z radov špičkových someliérov.

Na seminár sa teoreticky pripravíte v pokoji doma. Prečítate si študijné materiály, ktoré máte k dispozícii v študijnom prostrední. Učivo si precvičíte pomocou testov. Prístup do študijného prostredia získate po zaplatení.

Na kurz takto prichádzate už teoreticky pripravení a môžete sa úplne venovať výkladu lektora, praktickým zručnostiam a degustácii. Je to forma štúdia, ktorá sa osvedčila. K skriptám aj testom máte kedykoľvek v budúcnosti prístup na osvieženie učiva.

Kurz je ukončený záverečnou skúškou vo forme písomného testu.

Po úspešnom zložení skúšky získate Osvedčenie o absolvovaní podpísané lektorom kurzu, prezidentom Asociácie someliérov SR a riaditeľom Vinárskeho Inštitútu. Ak skúšku neurobíte, môžete si prísť zadarmo napísať test znova na ktorýkoľvek ďalší kurz.

Skúška nie je povinná, môžete kurz absolvovať aj bez nej.

Súčasťou kurzu je dvojchodový obed.

Čo vám kurz prinesie

Milovníci vína z radov laickej verejnosti získajú základné povedomie o pestovaní viniča hroznorodého, výrobe vína, chorobách a nedostatkoch vína.

Personál gastronomických zariadení a vínoték sa naučí lepšie rozpoznávať nedostatky a choroby vína, s ktorými sa bežne vo svojej praxi stretáva, získa hlbšie informácie o najpestovanejších odrodách sveta a komplexnejšie poznatky o pestovaní viniča hroznorodého a výrobe vína.


Pre tých, ktorí chcú absolvovať celý Študijný program SOMELIÉR je to druhý stupeň smerom k cieľu.


Obom skupinám absolventom sa základným kurzom otvára brána do sveta vína, ktorý sa pre nich môže stať zdrojom neobyčajných zážitkov.

Termíny

Termíny a miesta konania najbližších kurzov:

Kurzy prebiehajú po celý rok v Bratislave, Košiciach a na ďalších miestach SR. Aktuálne termíny a miesta sa vypisujú tri mesiace vopred.  Ak sa odhlásite z už objednaného kurzu a vypísaný termín Vám nevyhovuje, počkajte na vypísanie ďalších termínov.

27. 10. 2024 9:00 - 17:00

Počet miest: 17
Termín: 27. 10. 2024 9:00 - 17:00
Místo: Chateau Rúbaň, Rúbáň 420, Rúbaň

Ako sa prihlásiť

Krok č. 1  Vyberte si termín a miesto kurzu.

Krok č. 2 Objednajte si kurz.

Krok č. 3  Po zaplatení vám zašleme prihlasovacie údaje na váš študijný účet.

Krok č. 4 Pomocou prihlasovacích údajov vstúpite na svoj študijný účet, kde nájdete skripta ke kurzu, testy na samostatné precvičovanie. Môžete sa tak v pokoji začať pripravovať na kurz.

Ak vám termín prestane vyhovovať, môžete ho na svojom študijnom účte zmeniť – bezplatne 14 dní pred kurzom.

Ak máte darčekovú poukážku, kontaktujete manažéra vzdelávania (všetko je uvedené na darčekovej poukážke) a ten vám zašle prihlasovacie údaje na váš študijný účet a prihlási vás na vami požadovaný termín.

Praktické rady

Kurzy Vinárskeho Inštitútu absolvovalo viac ako 3600 absolventov, a preto si vám dovoľujeme predostrieť zopár odpovedí na časté otázky našich študentov.

Prečo sa mám pripravovať vopred?

Oplatí sa venovať určitý čas prečítaniu skrípt a vyskúšať si znalosti pomocou testov (sú iba pre vás, výsledky sa nikde neukladajú). Na samotný kurz s lektorom prichádzate teoreticky pripravení a môžete sa naplno venovať praktickým zručnostiam a výkladu plnému poznatkov z praxe. Znalosti vám zostávajú ukotvené v pamäti na dlhý čas. Táto forma štúdia je vyskúšaná a osvedčila sa.

Čo ak sa vopred nepripravím, nestíham?

Aj tento variant si niektorí študenti vyberajú. Absolvujú praktickú časť kurzu s lektorom, neskladajú záverečnú skúšku. Potom si preštudujú skriptá a overia si znalosti pomocou testov a bezplatne absolvujú záverečnú skúšku na niektorom z ďalších kurzov.

Nechcem robiť záverečnú skúšku, môžem kurz absolvovať?

Záverečná skúška nie je povinná. Môžete kurz absolvovať aj bez nej. Načerpané znalosti vám nikto nevezme a samotný kurz pod vedením someliérskych špičiek je zážitok. Skriptá vám zostávajú k dispozícii, ako aj prístup na študijný účet. Nezískate ale Osvedčenie o absolvovaní.

Prihlásil/a som sa na kurz, ale termín mi už nevyhovuje

Na vašom študijnom účte sa prehlásite na iný termín (14 dní vopred bezplatne, v prípade choroby alebo neočakávanej udalosti vyhovieme bezplatnému prihláseniu aj kratší čas pred kurzom).

 

Základná cena kurzu je

131.40 bez DPH

(158.99 s DPH)

Ak ste si už zakúpili aspoň jeden kurz, objednajte si tento kurz za balíčkovu cenu cez Váš študijný účet. Balíčková cena kurzu je:

118.18 bez DPH

(143.00 s DPH)

 

Akcia platí do 31. 7. 2024 na všetky kurzy a darčekové poukážky.